Noaptea nu se împușcă, romanul pe care îl reedităm acum, a avut parte cînd a apărut prima dată, în 1985, de un tratament special. Cartea a fost interzisă, la capătul unei brutale campanii de represarii, prin care se dădea încă un avertisment acelor scriitori care ar mai fi încercat să spună și altceva decît li se dădea voie (de alffel, cu cîteva excepții, scriitorii intraseră de mult în dizgrația perechii prezidențiale), ca și editorilor care ar fi cutezat să-i publice pe acești scriitori.
     La scurt timp după apariția romanului, ca la un semnal — semnalul a venit, se pare, de la cabinelul 2 — acea parte a presei care întîmpina cu zel dorințele dictatorului și-a început tirul asupra cărții. În Scînteia, Luceafărul sau Săptămîna s-a demonstrat că romanul este eșecul unui autor talentat de a carui publicare se făceau vinovați editori iresponsabili profesional. Momentul culminant al campaniei de presă a fost apariția în România literară a conținutului unei dezbateri despre carte, pusă în scenă după o regie arhicunoscută în comuna Gîrbovi din județul Ialomița. Textul lasă să se înțeleagă că dezbaterea a avut loc pentru a le da prilejul sătenilor de acolo să-și spună cuvîntul în legătură cu o carte care i-a nemulțumit — Noaptea nu se împușcă.
     În realitate, țăranii n-au văzut cartea decît cu puțin timp înaintea dezbaterii, cînd le-au fost trimise, de la centru cîteva exemplare în care erau deja subliniate paragrafe incriminante pentru autor. Textele unor intervenții au fost înmînate în chiar ziua respectivă celor care primiseră indicații să le citească sau să le recite. Ceea ce s-a publicat în România literară reprezintă varianta masluită a luărilor de cuvînt de la acea, acțiune culturală dintre care lipsesc punctele de vedere favorabile cărții.
     După această dezbatere a urmat împărțirea pedepselor : autorul a fost destituit, ca și scriitorul Mircea Sântimbreanu, directorul Editurii Albatros unde a aparut romanul, redactorul cărții a fost sancționat și transformat într-un ,,caz”, Aurel David, redactorul-șef al ziarului “Vremuri noi” din Călărași, destituit și el, doar pentru că a venit neinvitat la dezbaterea (publică, altminteri de la Gîrbovi, șeful Centrului de librării Călărasi ,,mutat” în altă muncă pentru că n-a fost destul de promt cu retragerea romanului din librării. Însuși Petre Enache, secretarul cu propaganda al cc, al pcr, a convocat la el conducerea Editurii Albatros și biroul de partid pentru a le administra o lectie de fermitate revolutionară. După care, cartea a fost retrasă din librării și nu s-a mai dat voie să fie în vreun fel pomenită în presă.
      În paginile care urmează am adunat documente în legătură cu acest ,,caz” utile, sperăm, nu numai istoricilor literari. Alături de textul dezbaterii de la Gîrbovi, am așezat cronicile nefavorabile apărute în presă de extrema obedientă față de dictatură, apoi mărturiile unor oameni care au avut de suferit pentru ca au fost implicați în acest caz.